Logoped

Helseblikk tilbyr logopediske tjenester for barn, ungdom og voksne i Grimstad, Arendal, Froland og Lillesand. Julie Undhjem er logoped på Helseblikk, hun er opptatt av å se hele mennesket og ønsker å tilby en individuelt tilpasset behandling.

 

Språk og evne til å kommunisere med andre og mulighet til å kunne uttrykke egne behov, handler om trygghet, psykisk helse og livskvalitet. Behandlingen vil derfor ha fokus på klientens kommunikasjonsutfordringer og forutsetninger. Behandlingen vil foregå på hennes kontor, i klientens hjem eller i skole/barnehage. I de tilfeller hvor det er aktuelt, tilbyr hun også videokonsultasjoner.

Ønsker du kontakt med logoped?

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.

AFASI

Hvordan virker AFASI?

Afasi kan innebære vansker med å forstå hva andre sier, med å finne ord og med å snakke. Mange har også vansker med å lese og skrive. 

Afasi arter seg forskjellig, avhengig av omfanget av skaden, og hvor i hjernen skaden har oppstått.

Når man har afasi, kan man blant annet ha vansker med å:

– forstå det som blir sagt.

– følge en samtale når mange snakker sammen.

– finne riktig ord når man skal snakke (man leter etter ord og/ eller forveksler ord)

– uttale ordene.

AFASI og kommunikasjon:

Afasi forstyrrer kommunikasjonen og gjør det vanskeligere å sende og motta et budskap.

ULIKE TYPER AV STEMMEVANSKER

Det er vanlig å skille mellom funksjonelle, organiske og nevrologiske stemmevansker. Stemmevansker kan påvirke hverandre. Stemmebåndsknuter og ødem er eksempler på det.

SYMPTOMER PÅ STEMMEVANSKER

Stemmevansker kan høres og/eller kjennes fysisk:

Symptom vi kan høre:

 • Endret stemme, akutt eller gradvis
 • Hes, svak og kraftløs stemme
 • Skjelvende stemme, eller bortfall av stemmen,  slik at vi bare hører hvisking
 • Dobbeltstemme med to ulike frekvenser av stemmen samtidig
 • Symptom vi kan kjenne fysisk:
 • Smerter eller ubehag i halsområdet
 • Klumpfølelse i halsen
 • Trøtthet i halsen når vi snakker
 • Følelse av å gå tom for luft når vi snakker
 • Trang til å kremte

 

Stamming

STAMMING:  er rytmeforstyrrelser i talen –  i form av repetisjoner, forlengelser og blokkering av lyder. 

Stamming sammenlignes ofte med et isfjell.  

Billedlig kan en si at «hørbar og synlig stamming»  er over vann. Og  at «de psykologiske overbygningene»,  dvs. negative følelser og holdninger, selvforakt, angst, redsel…. – det som ikke ses, (som kan være hoved-delen av isfjellet)  ligger «under vann.»

Løpsk tale

LØPSK TALE:  er en taleflytvanske med antatt nevrologisk opphav. 

Kjennetegn på løpsk tale:

 • Snakker fort og støtvis
 • Har mange gjentakelser av ord og stavelser
 • Høyere forekomst av ”Fyll-lyder”
 • Har utydelig artikulasjon
 • Utelater lyder og stavelser
 • Har ordletingsvansker
 • Har vansker med setningsbygging
 • Kan ha oppmerksomhetsvansker
 • Har vansker med å holde ”den røde tråden” i samtalen, som følge av mange  
 • Digresjoner og assosiasjoner
 • Har manglende fokus på samtalepartneren
 • Vanskebildet kan være sammensatt

Løpsk tale oppleves som utydelig tale, men utydeligheten kan ha ulike årsaker i hvert tilfelle, og kan eksistere sammen med andre vansker, så som språkvansker og spesifikke lærevansker som dysleksi, ADHD og atferdsvansker.

Personer med løpsk tale er ofte ikke bevisst på vansken sin.

 Kilde: Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS)

 

Barn med språk- og språklydvansker

Noen barn har vansker med å tilegne seg språket.  Noen sliter med å utrykke tanker og følelser, og med å forstå hva andre sier.  Andre har vansker med uttale av enkeltlyder eller språklyd-forbindelser. Mange trenger logopedhjelp for å klare dette

 

Regnskap

På tide med et digitalt ERP-system? Start skyreisen hos oss!

Visma

Visma.net ERP
Visma Business NXT
Visma Business

Uni Economy

For regnskapsbyråer

Rapportering

Abacus Ratio

Abacus Ratio er et fremoverlent regnskapsbyrå som tilbyr smarte løsninger.

Lønn/HR

Smarte apper til folket! Reiser, utlegg, ferie, fravær og godkjenning gjøres enkelt via telefon.

Lønnssystem

Visma.net Payroll
Visma.net Lønn
Huldt & Lillevik

Reiser og utlegg

Visma.net Expense

Ferie og fravær

Visma.net Calender

Logistikk

Våre løsninger sørger for en smooth logistikkprosess Snakk med oss først – dette kan vi!

Visma.net ERP

Lagerstyring

Håndterminal

Netthandel

Avare

Avare logistikk er en komplett lager- og logistikkløsning som er en del av Uni Micro og Soft Rig sitt skybaserte økonomisystem.

IT/drift

Bekymret for IT-sikkerhet? Vi sørger for at du sover godt om natten!

Microsoft

Microsoft 365
Microsoft Azure
Microsoft Teams

IT-tjenester

Abacus IT Nett
Abacus Klientdrift
Abacus Backup
Abacus One
Abacus NaaS
Abacus Helsesjekk

Servere og datautstyr

Møteromsløsning

Prosjektstyring

Glipper viktige elementer i prosjektene? Få grep med Visma.net Project Management!

Visma.net Project Management

Gir deg alt i én løsning: Prosjektstyring, ressursallokering, timeregistrering og fakturering.ersikt over timene i din bedrift.

Timeregistrering

eWare er et intuitivt og enkelt timeføringssystem som fortløpende gir deg full oversikt over timene i din bedrift.

Contracting Works

Ordre- og prosjektstyring med håndtering av timer, materiell og dokumentasjon mot ordre, repeterende ordre og prosjekt/anlegg.

CRM/salg

Sørg for at dine kunder får en god kundereise! Med SuperOffice får du kontroll

SuperOffice