Offshore & dykker attest

Vi har petroleumslege og dykkerlege som gjør helseundersøkelser for deg som trenger helseattest for offhore arbeid, yrkesdykking, arbeid på flytende innretninger/fartøy, loser eller fritidsdykking.

Offshore helseattest

Alle som skal jobbe offshore trenger en helseattest før de kan reise til oljeplattformen.

En slik attest varer inntil 2 år og kan kun utstedes av lege som er godkjent petroleumslege.

Derfor kreves en offshore attest

Dersom du jobber eller skal jobbe offshore er det viktig at helsen din kartlegges. Dette fordi det kan være krevende å jobbe på en oljeplattform og mange stillinger innebærer funksjoner der hørsel, koordinasjon og fysisk yteevne er viktig. Dersom man blir alvorlig syk, kan det være vanskelig å komme raskt inn til land, spesielt i dårlige værforhold. Å frakte syke inn til land krever også mye ressurser. Derfor ønsker en arbeidsgiver å vite at arbeidstaker ikke har helseplager som gir stor risiko for sykehusinnleggelse. En helseattest skal også bidra til å vurdere om en ansatt vil kunne være i fysisk stand til å evakuere platformen raskt dersom nødvendig.

Gyldighet av offshore attest

En petroleumsattest har maksimal varighet på 2 år før den må fornyes. I noen tilfeller, for eksempel ved enkelte sykdommer eller dersom en arbeidsgiver har bedt om det, kan en petroleumsattest gis med redusert varighet eller måtte fornyes før den forrige er utløpt.

Hva inngår i helseundersøkelsen?

Petroleumslegen følger et standardisert helseundersøkelsesskjema for personer som jobber eller skal jobbe offshore. Der går man gjennom syn, hørsel, lunge- og hjertefunksjon, koordinasjon, vitalia m.m. Det kan bli tatt hørselstest, lungefunksjonstest, EKG, blodprøver og/eller urinprøver underveis. Noen ganger kan det også være aktuelt å henvise til en røntgenundersøkelse av lungene. Kjente sykdommer og medisiner en tar vil bli gjennomgått og vurdert.

Hva trenger du å ta med?

Dersom det er første gang du kommer til oss for en helseundersøkelse for å få petroleumsattest, kan det være fint om du tar med den forrige petroleumsattesten du har fått (om det ikke er første petroleumsattest du trenger. I tillegg går det raskere å utstede attest om du tar med epikriser fra sykehusinnleggelser, medisinliste og eventuelle utredninger fra spesialister innen lunge, hjerte eller tilsvarende dersom du har vært til en slik vurdering.

Helseattest for yrkesdykkere

Dersom du er yrkesdykker er det krav om helseattest før du kan dykke på jobb. En slik attest varer inntil 1 år og kan kun utstedes av lege som er godkjent dykkerlege. Vi tilbyr helseattester for yrkesdykkere, slik at du kan være sikker på at du oppfyller de nødvendige helsekravene for ditt yrke. Ta kontakt med oss for å avtale en time.

Hvorfor må du ha en attest?

Dersom du jobber eller skal jobbe som yrkesdykker er det viktig at helsen din kartlegges. Dette fordi det kan være krevende å jobbe under vann, både fysisk og psykisk. Utfallet av å få en medisinsk hendelse kan bli langt mer alvorlig når den oppstår under vann enn på land. En helseundersøkelse skal derfor sikre at de som arbeider som dykkere har liten risiko for utvikling av akutte medsinske tilstander under vann. Som fritidsdykker trenger man i utgangspunktet ikke en dykkermedisinsk attest, med mindre man skal jobbe som instruktør eller hjelpeinstruktør. Dersom du er eller vil bli fritidsdykker, men har en medisinsk tilstand som du er i tvil om du bør dykke med, kan det også være lurt å få en vurdering av dykkerlege.

Gyldighet av dykkerattest

En dykkermedisinsk sattest har maksimal varighet på 1 år for yrkesdykkere før den må fornyes. I noen tilfeller, for eksempel ved enkelte sykdommer kan en dykkerattest gis med redusert varighet.

Arbeidsgiver kan i tillegg kreve framlagt ny helseerklæring hvis det er grunn til å tro at helsekravene ikke er oppfylt. Fritidsdykkere har ikke et slikt krav til fornyelse av attester.

Hva inngår i helseundersøkelsen?

Dykkerlegen følger et standardisert helseundersøkelsesskjema for personer som jobber eller skal jobbe som yrkesdykkere. Der går man gjennom syn, hørsel, lunge- og hjertefunksjon, koordinasjon, vitalia m.m. Det kan bli tatt hørselstest, lungefunksjonstest, EKG, blodprøver og/eller urinprøver i løpet av undersøkelsen. Noen ganger kan det også være aktuelt å henvise til en røntgenundersøkelse av lungene. Kjente sykdommer og medisiner en bruker vil bli gjennomgått og vurdert.

Fysisk test

Det er krav om fysisk test i forbindelse med utarbeidelse av en dykkermedisinsk attest. Det er flere måter å gjøre en slik test på, men den mest brukte er kanskje Cooper testen. Når du skal til en helseundersøkelse hos oss, kan du velge å ta med bekreftelse fra personlig trener/treningssenter om at den fysiske testen er tatt. Det er da viktig at det tydelig fremgår hvilken test som er utført, tidspunkt, resultater og hvem som har vurdert testen. Vær oppmerksom på at det er en del krav til slike tester, så det er viktig at den blir utført riktig.

Det er også mulig å gjøre den fysiske testen hos oss på Helseblikk. Vi har et treningssenter og personlig trener som veileder deg gjennom den fysiske testen.

Hva må du ha med?

Dersom det er første gang du kommer til oss for en helseundersøkelse for å få dykkermedisinsk attest, kan det være fint om du tar med den forrige dykkerattesten du har fått (om det ikke er første dykkerattest du trenger). I tillegg går det raskere å utstede attest om du tar med epikriser fra tidligere sykehusinnleggelser, medisinliste og eventuelle utredninger fra spesialister innen lunge, hjerte eller tilsvarende dersom du har vært til en slik vurdering. Hvis du har tatt den fysiske testen ved et treningssenter i forkant, må du også ta bekreftelsen med.

Helseattest for sjøfolk og loser

Alle sjøfolk (tidligere sjømenn) har krav om helseattest før de kan gå ut på skip eller flyttbare innretninger. Loser trenger tilsvarende attest før de kan yte sitt virke. En slik attest varer inntil 2 år og kan kun utstedes av lege som er godkjent sjømannslege. 

Hvorfor må du ha attest?

Som ansatt på båt eller flyttbare innretninger eller i virke som los kan det være krevende forhold man utsettes for. I tillegg kan det være vanskelig å få rask medisinsk hjelp dersom du får en medisinsk hendelse som krever helsehjelp. For medarbeidere eller eventuelle pasasjerer, kan også konsekvensen av en medisinsk hendelse være stor. Derfor skal alle i slik jobb ha utført en helseundersøkelse for å sikre at de i slike stillinger har liten risiko for utvikling av akutte medsinske tilstander. 

Gyldighet av helseattesten

En helseattest for sjømenn og loser har maksimal varighet på 2 år før den må fornyes. I noen tilfeller, for eksempel ved enkelte sykdommer eller uavklarte tilstander, kan helseattesten gis med redusert varighet.

Arbeidsgiver kan i tillegg kreve framlagt ny helseerklæring hvis det er grunn til å tro at helsekravene ikke er oppfylt. Noen medisinske tilstander er ikke forenlig med arbeid til sjøs eller som los. Dette kan være tilstander der det vil ha stor konsekvens og utfall hvis det oppstår akutt forverring eller anfall som resultat av kjent sykdom.

Hva inngår i helseundersøkelsen?

Sjømannslegen følger et standardisert helseundersøkelsesskjema for personer som jobber eller skal jobbe til sjøs eller som loser. Der går man gjennom syn, hørsel, lunge- og hjertefunksjon, koordinasjon, vitalia m.m. Det kan også bli tatt lungefunksjonstest, EKG, blodprøver og/eller urinprøver i løpet av undersøkelsen. Kjente sykdommer og medisiner personen står på vil bli gjennomgått og vurdert. Noen ganger kan det være aktuelt å henvise til en røntgenundersøkelse av lungene eller henvise til spesialist for avklaring av enkelte sykdommer. 

Hva trenger du å ta med?

Når du kommer til oss for en helseundersøkelse ber vi deg ta med:

  • Den forrige helseattesten du har fått i papirversjon (om det ikke er første helseattest du trenger)
  • Epikriser fra sykehusinnleggelser
  • Liste over de medisinene du tar
  • Eventuelle utredninger fra spesialister innen lunge, hjerte eller tilsvarende dersom du har vært til en slik vurdering de siste årene 

Vi gjør opperksom på at dersom disse dokumentene ikke er med til konsultasjonen, kan det ta tid for oss å innhente relevant informasjon om helsen din. Det kan føre til at det tar flere dager før en helseattest kan utstedes.

Regnskap

På tide med et digitalt ERP-system? Start skyreisen hos oss!

Visma

Visma.net ERP
Visma Business NXT
Visma Business

Uni Economy

For regnskapsbyråer

Rapportering

Abacus Ratio

Abacus Ratio er et fremoverlent regnskapsbyrå som tilbyr smarte løsninger.

Lønn/HR

Smarte apper til folket! Reiser, utlegg, ferie, fravær og godkjenning gjøres enkelt via telefon.

Lønnssystem

Visma.net Payroll
Visma.net Lønn
Huldt & Lillevik

Reiser og utlegg

Visma.net Expense

Ferie og fravær

Visma.net Calender

Logistikk

Våre løsninger sørger for en smooth logistikkprosess Snakk med oss først – dette kan vi!

Visma.net ERP

Lagerstyring

Håndterminal

Netthandel

Avare

Avare logistikk er en komplett lager- og logistikkløsning som er en del av Uni Micro og Soft Rig sitt skybaserte økonomisystem.

IT/drift

Bekymret for IT-sikkerhet? Vi sørger for at du sover godt om natten!

Microsoft

Microsoft 365
Microsoft Azure
Microsoft Teams

IT-tjenester

Abacus IT Nett
Abacus Klientdrift
Abacus Backup
Abacus One
Abacus NaaS
Abacus Helsesjekk

Servere og datautstyr

Møteromsløsning

Prosjektstyring

Glipper viktige elementer i prosjektene? Få grep med Visma.net Project Management!

Visma.net Project Management

Gir deg alt i én løsning: Prosjektstyring, ressursallokering, timeregistrering og fakturering.ersikt over timene i din bedrift.

Timeregistrering

eWare er et intuitivt og enkelt timeføringssystem som fortløpende gir deg full oversikt over timene i din bedrift.

Contracting Works

Ordre- og prosjektstyring med håndtering av timer, materiell og dokumentasjon mot ordre, repeterende ordre og prosjekt/anlegg.

CRM/salg

Sørg for at dine kunder får en god kundereise! Med SuperOffice får du kontroll

SuperOffice